מחירון

ביטוח רפואי
עלות הטיפול לפני החזר
כללית מושלם
290 ₪
192 ₪
לאומית כסף \ זהב
290 ₪
290 ₪
מכבי
290 ₪
*290 ₪
מאוחדת
יש לפנות למזכירות הקופה בסניף

עלות חד פעמית לאבחון במפגש הראשון: 380 ₪

* לגבי אפשרות לקבלת החזר: יש ליצור איתי קשר בטלפון 052-8702769
* תינתן הנחה לעמלי תורה ובניהם.