מחירון

ביטוח רפואי
עלות הטיפול לפני החזר
כללית מושלם
270 ₪
172 ₪
לאומית כסף \ זהב
270 ₪
150 ₪
מכבי
270 ₪
*270 ₪
מאוחדת
יש לפנות למזכירות הקופה בסניף

עלות חד פעמית לאבחון במפגש הראשון: 350 ₪

* לגבי אפשרות לקבלת החזר: יש ליצור איתי קשר בטלפון 052-8702769
* תינתן הנחה לעמלי תורה ובניהם.